wp08241189_05_06.jpg

De Stichting ‘Wagenborger Investerings Fonds’ is opgericht in april 2014 en beheert middelen welke zijn gegenereerd uit inkomsten van de toeristenbelasting van het projecthotel EnVilla. Dit laatste was opgezet als huisvesting van werknemers op het terrein van de voormalige Psychiatrische inrichting ‘Groot-Bronswijk’,   die betrokken waren bij de bouw van energiecentrales in de Eemshaven.

Het doel van het WIF is het beheer van gelden ter besteding aan diverse projecten ten gunste van het dorp Wagenborgen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd of in uitvoering, zoals het Proostmeer (zie Projecten) en de Steunhörn( zie hieronder). Ook is er bijgedragen aan een hekwerk rondom de Begraafplaats (zie hierboven) en is een perceel grond gekocht, vanwege de verwilderde situatie ervan. Het perceel is in 2018 weer verkocht.

Ook is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Psychiatrische inrichting ‘Groot-Bronswijk’, groot ca. 38 ha.

De Steunhörn

Deze locatie bevindt zich op een centrale plek in het dorp. Ook heeft het een centrale functie, want men kan er op de dinsdag en zaterdag terecht van 10-12u. voor een praatje en een kop koffie/thee. Een groep Vrijwilligers runt dat i.c.m. de Boekenkluis, waar men boeken kan lenen of kopen. Ook vinden er vergaderingen plaats van VrijwilligersClubs, VDW en VNW(zie hieronder). Onder deze laatste valt ook de DorpsOndersteuner, die er kantoor houdt.

 Zoals genoemd is het pand door het WIF gekocht van een Bankinstelling, die in het vorig decennium de deuren sloot. Exploitatie is mede mogelijk door het inpandige woonhuis te verhuren. Het WIF besloot het pand te kopen ten behoeve van een steunstee en kleinschalige vergaderruimte voor o.a. VDW. En anderzijds om verdere verpaupering/leegstand op zo’n belangrijk centraal punt tegen te gaan. Naderhand kwam ook nog het idee om er een Boekenkluis in te starten.