wp097236eb_05_06.jpg

Naast de elders op deze site genoemde projecten als het Proostmeer (aan de westkant van het 

dorp) en de Begraafplaats op het terrein van de voormalige Psychiatrische Inrichting “Groot-

Bronswijk” is in okt. 2014 op dit terrein nog een project gestart.

 

GB-Park: Sinds oktober is namelijk een aantal vrijwilligers 2 zaterdagochtenden per maand 

actief om dit gebied rondom de (voormalige) Dierenweide weer enigszins toonbaar te 

maken. In een overleg tussen het Bestuur van VDW en de plaatselijke onderneming Vertisol 

(Omgevingsbeheer en Inrichting) werd door laatstgenoemde het idee gelanceerd om eens 

een vrijwilligersochtend te organiseren om dorpsgenoten te enthousiasmeren voor dit park. 

 

We hebben die dag maar “Koek en Zopie” genoemd. Het werd een succes en we werden dan 

ook onthaald door directeur Jaap van der West met koffie, bier en een gehaktbal, voorafgaand 

door een kleine lezing omtrent de historie van het park.

Sindsdien wordt onder aanvoering van Lasse Doornbos druk gesnoeid, gegraven, geveegd en 

opgeruimd. De start is steeds om 9.30u. met koffie en we stoppen om 12.00u.

 

Inmiddels is er door het Loket Leefbaarheid een financiële bijdrage geleverd om het 

Dierenverblijf zelf, ook weer te restaureren. Voor dit bedrag kunnen we materialen 

aanschaffen, want de werkzaamheden worden door een “nieuwe” groep vrijwilligers op 

initiatief van Martijn Brons in eigen beheer uitgevoerd. 

 

Als Bestuur van VDW zijn we erg ingenomen met al weer een initiatief van een 3e

vrijwilligers op het “GBPark”.

 

Het zou geweldig zijn, wanneer dit park met zijn glooiende gazons met mooie bomen, slingerpaden, vijvers en een geweldig weids uitzicht 

voor ons dorp behouden zou kunnen blijven. Tuinarchitect Vroom heeft net als bij andere

inrichtingen en bij veel herenboeren met hun slingertuinen destijds gezorgd voor een prchtig 

park met een Engelse landschapsstijl.

 

Met dank aan Mark Heikens, 112wagenborgen.eu voor het beschikbaar stellen van de foto's