wp2f2ae4b3_05_06.jpg

Jaarlijks op Koningsdag wordt er nabij de Speulbult een kinder- en bloemenmarkt georganiseerd, die zich mag verheugen op een groeiende belangstelling. Veel jonge marktlieden bieden dan hun waar aan.